Bezpečně ve zdravotnictví

IV. PILÍŘ
PRÁVNÍ SLUŽBY A PORADENSTVÍ

 

V dnešní době je bez právní porady nebezpečná pomalu už koupě ponožek. Zajistíme vám právní služby tak, abyste se nemuseli mačetou prosekávat pralesem zákonů a jejich výkladů.

 

Odborné právní služby

  • Audit smluv, zejména pracovních a s dodavateli, a to z pohledu nové právní úpravy (Nový Občanský zákoník) i z hlediska výhodnosti pro klienta
  • Audit korporátních dokumentů – společenské smlouvy, zakladatelské listiny – z pohledu nové právní úpravy (Nový zákon o obchodních korporacích) i z hlediska efektivity pro klienta 
  • Audit vnitřních směrnic – z pohledu legislativních požadavků o praktičnosti pro klienta
  • Pro samostatné lékaře – konzultace ohledně celkového právního rámce (zda založit sro či dále „podnikat“ na FO)
  • Vymáhání pohledávek
  • Zastupování ve sporech, kde je klient stranou žalovanou

 

Partner v oblasti práva - JUDr. Monika Veberová - www.mv-consult.cz