Bezpečně ve zdravotnictví

 
 
 
 
 

Bezpečné zdravotnické zařízení
v pěti pilířích

Každé zdravotnické zařízení je řízeno platnými zákony a normami, které jsou pravidelně kontrolovány státními úřady a institucemi. K tomu, aby vše správně fungovalo, je potřeba zaměstnávat několik pracovníků, což zvyšuje náklady zdravotnického zařízení. Abyste předcházeli zbytečným administrativním komplikacím a případným pokutám,  nabízíme vám komplexní legislativní zajištění a pravidelný servis  bezpečného chodu zdravotnických zařízení všech typů.

 

První krok k jistotě, že vaše zdravotnické zařízení je z hlediska hygienické, pracovní a legislativní bezpečnosti, včetně logistiky provozu v pořádku, je audit. Ten ve vašem zařízení provedou naši odborníci dle stanovených pilířů JISTOTY ZDRAVOTNICKÉHO PROVOZU.

 

Co to pro vás znamená:

Úsporu času a nákladů nejen případných pokut, ale i mzdových
Jednoho dodavatele všech nutných služeb k bezchybnému a bezpečnému řízení, včetně následných opravných prostředků
Nastavení dokonalého legislativního vedení
Vše pod jednou střechou
Jedno kontaktní místo
Jednu fakturaci za komplexní služby
Garance poskytovaných služeb jedním dodavatelem
Reklamace pouze u jednoho dodavatele
Služby, které zajišťují odborníci
Výsledek – „ochrana“ a podpora při kontrolách státních orgánů v praxi lékaře