Bezpečně ve zdravotnictví

10 bodů

Návrh na zajištění služeb a odstranění neshod:

  • Prováděly by se pravidelné audity v termínech limitovaných dle norem a zákonů – hygiena, elektrorevize, BOZP, marketing
  • Z uskutečněných auditů by se činily zápisy s výsledky shledání – konkrétně po nalezení neshod - návrhy na nápravná opatření a jejich odstranění a řešení
  • Následně po konzultaci s objednatelem služeb a poradenství by se navrhly termíny odstranění neshod a zpracování postupů k jejich odstranění v souvislosti s plánováním budgetu společnosti
  • Stanovily by se priority neshod, které by nesnesly odkladu – důvodem je dodržení „zdravého“ legislativního prostředí
  • Zpracování směrnic vedoucích k zajištění bezpečného provozu a uvedení do praxe (Směrnice - BOZP, Hygiena a prevence nozokomiálních nákaz, pravidelné revize dle norem ČSN)
  • Následné periodické kontroly po implementaci směrnic ve společnosti a hlavní kontrolní činnost nastavených opatření
  • Provádění oprav elektro, stavební práce v souvislosti se zjištěním neshod
  • Doporučení zajišťující jednotné objednávání léků, SZM, dezinfekční prostředků, OOPP, prádlo, úklid, strava, doprava – předpoklad snížení nákladů
  • Hledání rezerv personálního zabezpečení provozu – optimalizace a snížení mzdových nákladů, využití prostor
  • Pravidelné zajištění komplexní servisní činnosti v areálu